Kontakt


STYRELSEN ÖSFK 2019

    

Ordförande Eva Granfeldt

 

Sekreterare Marie Frändegård

 

Kassör  Erik Granfeldt

 

Ledamot Torbjörn Larsson

 

Ledamot Jimmy Iwung

 

Ledamot Fredrik Axelsson

 

Ledamot Lena Eklind

 

Ledamot Bo Svensson

 

Suppleant Julia Sterbrant

 

Suppleant Marie-Louise Sjöberg

 

 

 

 

FUNKTIONÄRER ÖSFK 2019

 

Valberedning Tommy Kindstedt

 

Valberedning Marie-Louise Sjöberg

 

Utställningsansvarig Thomas Wiklund

 

Kommisarie Birgitta Funk

 

Revisor Vakant

 

Revisor Vakant

 

Jaktprovsansvarig Torbjörn Larsson

 

Jaktprovsledare Jimmy Iwung

 

Webansvarig Fredrik Axelsson

 

Webansvarig Julia Sterbrant

 

 


KONTAKTA OSSNi kontaktar oss via formuläret här, ovan ser ni både styrelse och funktionärer. Namnge gärna personen i meddelanderutan som ni vill kontakta, så delegeras frågan ut till rätt person från oss.

 
 
 
 

Copyright © 2019 Östsvenska fågelhundsklubben ÖSFK