Hem

Östsvenska fågelhundsklubben

 

Uppdaterades senast 2019-03-16


Välkommen till ÖSFK

Östsvenska fågelhundsklubbens hemsida.

 

 

Klubben för oss med brittiska stående fågelhundar

av raserna pointer, engelsk setter, irländsk setter och gordonsetter. Vi täcker området

småland och östergötland.

 

 

Klubben etablerades 1993 och har sedan dess verkat för gemensamma aktiviteter,

jaktprov, utställningar och trevliga träningstillfällen.

 

 

ÖSFK är en lokalklubb som verkar under

FA-Fågelhundarnas Arbetsutskott

FA är ett koordinerande samarbetsorgan för specialklubbarna:

Svenska pointerklubben SvPK

Svenska Setterklubben SSK

Svenska Irländska Setterklubben SISK

Svenska Gordonsetterklubben SGSK 

Svenska Kennelklubben SKK

 

 

                         


                         

Foto: Marie Cederkrok

Copyright © 2019 Östsvenska fågelhundsklubben ÖSFK